Pembersihan dan Perawatan Parit oleh Warga

Pembersihan parit di 7 RT Kel. Sangasanga Dalam, sistem padat karya dengan koordinasi para ketua RT. Total pelaksanaan program sepanjang 2016 sebanyak 3 kali.

Loading...